Nadzor nad izvođenjem radova

Nadzor nad izgradnjom sustava odovdnje otpadnih voda Hrašćica - dio naselja, 2009.g.

Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda Kućan, 2009.g.

Nadzor nad izgradnjom sustava rasterećenja Sjevernog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina, 2010.g.

Nadzor nad izgradnjom Istočnog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina, 2010.g.

Nadzor nad izvođenjem I faze kanalizacije u Zoni male privrede Novi Marof, 2010.g.

Nadzor nad izgradnjom vodoopskrbne mreže područja naselja Brezova Gora, 2010.g.

Nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog kolektora naselja Krč i Ključićke ulice u Novom Marofu, 2010.g.

Nadzor radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Vidovec, 2011.g.

Nadzor na izgradnji prijelaza transportnog vodoopskrbnog cjevovoda VS "Presečno" - Novi Marof - Paka iznad rijeke Bednje, 2011.g.

Nadzor nad izgradnjom precrpne stanice "Stažnjevec", 2011.g.

Nadzor nad izgradnjom transportnog vodoopskrbnog cjevovoda PS "Stažnjvec" - VS "Lepoglava", 2011.g.

Nadzor na izgardnji rasteretnog kanala na Sjevernom kolektoru grada Varaždina, 2011.g.

Nadzor nad izgradnjom transportnog vodoopskrbnog cjevovoda VS "Presečno" - Novi Marof - Paka, 2011.g.

nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog sustava Trnovec Bartolovečki - objekti Čunica, 2012.g.

Nadzor nad izgradnjom precprne stanice "Kućan II", 2012.g.

Nadzor nad izgradnjom kanalizacije naselja Pribislavec, 2012.g.

Nadzor nad izgradnjom vodotornja "Sveti Urban", V=200 m3, 2012.g.

Nadzor nad izgradnjom biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Sveti Ilija, 2012.g.

Nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog sustava Sračinec, 2012.g.

Nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog sustava Kućan II, 2012.g.

Nadzor nad izgradnjom transportnog vodoopskrbnog cjevovoda visoke zone naselja Podrute, 2013.g.

Nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog sustava Petrijanec - Majerje, 2013.g.

Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje Kneginec i Črnec Biškupečki - spoj na kanalizacijski sustav Varaždin, 2013.g.

Nadzor nad izgradnjom vodoopskrbne mreže naselja Benkovec, 2013.g.

Nadzor nad izvođenjem radova na zacijevljenju dijela potoka "Matačina", 2013.g.

Nadzor nad izgradnjom odvodnog sustava naselja Općine Podturen - II. faza, 2014.g.

Nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda na području Općine Sveti Ilija - niska zona, 2014.g.

Nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog sustava Kućan III, 2014.g.

Nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda od VS "Stiper" do Kapele Kalničke, 2014.g.

Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda Trnovec bartolovečki - južni sliv naselja, 2014.g.

Nadzor nad izgradnjom čelične konstrukcije za prijelaz vodovoda preko rijeke Bednje, 2014.g.

Nadzor nad izgradnjom transportnog cjevovoda Novi Marof - Boričevec - Varaždinske Toplice, 2014.g.

Nadzor nad izgradnjom taložnice na UPOV-u Varaždin, 2015.g.

Nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda na području Grada Novog Marofa - Petkovec, Črnile, Orehovec, 2015.g.

Nadzor nad izgradnjom vodospremnika "Železna Gora", V=500 m3, 2015.g.

Nadzor nad izgradnjom kanalizacije naselja Pribislavec - slivovi 2 i 6, 2016.g.

Nadzor nad izgradnjom vodoopskrbne i kanalizacijske mreže Gospodarske zone Goričica u Nedelišću, 2016.g.

Nadzor nad rekonstrukcijom magistralnog cjevovoda Nedelišće - Savska Ves sa spojnim vodovima na vodocrpilištu Nedelišće, 2017.g.  

Nadzor nad izgradnjom hidrostanice "Grkaveščak", 2017.g.

Nadzor nad izgradnjom sanitarne i oborinske kanalizacije naselja Čehovec, 2017.g.

Nadzor nad izgradnjom vodotornja "Rukljevina", V=100 m3, 2017.g.

Nadzor nad izgradnjom zdenca "Z-3" i spojnog cjevovoda s pristupnom prometnicom na vodocrpilištu "Prelog", 2017.g.

Nadzor nad izgradnjom sanitarne kanalizacije u Poduzetničkoj zoni Ljubešćica - I. faza, 2018.g.

Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec - Izgradnja odvodnog sustava Zasadbreg, II. faza, 2018.g.

Nadzor nad izgradnjom magistralnog vodovoda uz Dravu - III. faza, 2018.g.

Nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog sustava visoke zone Općine Martijanec - naselja Rivalno i Donja Poljana, 2018.g.

Nadzor na izgradnji sanitarne kanalizacije na području obuhvata rekonstrukcije DC 3 i ŽC 2022 u Maloj Subotici, 2018.g.

Nadzor nad izgradnjom rekonstrukcije vodovodne mreže od VS "Železna Gora" do PS "Urban", 2019.g.

Nadzor na izgradnji spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Šenkovec - Mačkovec, 2019.g.

Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog vodovoda Mohokos - Mursko Središće, 2019.g.

Nadzor na izgradnji produžetka i rekonstrukcije dijela vodovodne mreže i produžetka kanalizacijske mreže ulice Dragutina Tadijanovića u Čakovcu, 2019.g.

Nadzor na izgradnji rekonstrukcije spojnog cjevovoda Peklenica - Mursko Središće, 2020.g.

Nadzor na rekonstrukciji dijela magistralnog vodovoda CS "Nedelišće" - Dunjkovec, 2020.g.

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji vodovodne mreže Gospodarske zone "Sjeveroistok" u Donjoj Dubravi, 2020.g.

Nadzor nad izgradnjom vodovodne i sanitarne kanalizacijske mreže ulice Damira Lehkeca u Šenkovcu, 2020.g.

  • 18.05.2020