Popis projekata iz područja prometnica

Glavni projekt rekonstrukcije Zagorske ulice u Novom Marofu, 1999.g.

Glavni projekt komunalne infrastrukture zone centar istok III u Ludbregu, 2000.g.

Glavni projekt sabirne gradske ulice kod autobusnog kolodvora u Novom Marofu, 2000.g.

Glavni projekt prometnice zapadno od Lepoglavske ulice u Varaždinu, 2000.g.

Glavni projekt komunalne infrastrukture ulica na lokaciji „Pezdevčica“ u Novom Marofu, 2000.g.

Glavni projekt uređenja prometnica i manipulativnih površina trgovačko-poslovnog centra „Kaufland“ u Varaždinu, 2001.g.

Glavni projekt dijela ulice kneza Trpimira u Varaždinu, 2001.g.

Glavni projekt prometnice zone C3 u Ivancu, 2002.g.

Idejni i glavni projekt dijela ulice A. Stepinca u Lepoglavi, 2002.g.

Tehničko rješenje rekonstrukcije dijela Biškupečke ulice u Varaždinu, 2002.g.

Idejni i glavni projekt produžetka ulice Đ. Sudete u Varaždinu, 2003.g.

Idejni i glavni projekt spojne prometnice između ulica F. Galinca i M. Krleže u Varaždinu, 2003.g.

Idejni projekt rekonstrukcije dijela ulice Vilka Novaka u Varaždinu, 2003.g.

Idejni projekt rekonstrukcije županijske ceste 2060 u Maruševcu, 2003.g.

Glavni projekt prometne i parkirališne površine oko „Supermarketa Billa Varaždin“, 2004.g.

Idejni i glavni projekt rekonstrukcije dijela Zagrebačke ulice u Varaždinu, 2004.g.

Glavni projekt parkirališta u Kukuljevićevoj ulici u Ivancu, 2004.g.

Idejni i glavni projekt modernizacije ulice I. Kukuljevića i dijela ulice M. Gupca u Novom Marofu, 2004.g.

Tehničko rješenje rekonstrukcije Vrazove ulice u Varaždinu – dionica od ulice A. Kačića do ulice Graberje, 2004.g.

Idejni i glavni projekt modrenizacije Harambašićeve ulice u Varaždinu, 2005.g.

Tehničko rješenje rekonstrukcije i odvodnja ŽC 2060 u Čalincu, 2006.g.

Tehničko rješenje modernizacije nerazvrstanih cesta na području općine Beretinec, 2007.g.

Tehničko rješenje modernizacije dionice ceste ŽC 2050 u naselju Remetinec i dionice ceste LC 25131 – Kolodvorska ulica u Novom Marofu, 2007.g.

Idejni i glavni projekt nogostupa i odvodnje dijelova naselja Ljubešćica i Kapela Kalnička, 2008.g.

Tehničko rješenje nogostupa i oborinske odvodnje prometnice u naselju Salinovec, 2008.g.

Glavni projekt servisne ceste i infrastrukture u Varaždinu zapadno od istočne obilaznice u Brezju, 2008.g.

Idejni i glavni projekt produžetka ul. B. Plazzeriano (I faza) sa rekonstrukcijom raskršća ul. B. Plazzeriano i G. Krkleca i priključak za Mercator centar iz ul. G. Krkleca, 2008.g.

Glavni projekt pristupne ceste obiteljskim kućama u ulici N. Butkovića u naselju Povile, 2009.g.

Tehničko rješenje rekonstrukcije LC 25132 u naselju Krč i Ključičkoj ulici u Novom Marofu, 2009.g.

Idejni projekt privremenog priključka nerazvrstane ceste na državnu cestu D35 u Ivanečkom Naselju, 2010.g.

Idejni i glavni projekt Nove ulice u Ivancu, 2010.g.

Glavni projekt priključka stambene zone u Ivanečkom Naselju na državnu cestu D35, 2011.g.

Idejni i glavni projekt rekonstrukcije županijske ceste ŽC 2033 i izgradnja oborinske kanalizacije u naselju Čehovec, 2015.g.

  • 1.07.2015