• darkblurbg
    AT Consult d.o.o.
    Projektantska tvrtka specijalizirana za područje
    niskogradnje.

AT Consult d.o.o.

Projektantska tvrtka specijalizirana za područje niskogradnje. Osnovna djelatnost tvrtke je izrada projektne dokumentacije i obavljanje usluge stručnog nadzora nad izgradnjom građevina komunalne infrastrukture.

VODOOPSKRBA

Projektiramo nove i optimaliziramo postojeće vodoopskrbne sustave. Izrađujemo studije, koncepcijska i idejna rješenja te idejne, glavne i izvedbene projekte vodoopskrbnih građevina. Radimo na digitaliziranim i skeniranim topografskim podlogama.

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Projektiramo nove i optimaliziramo postojeće kanalizacijske sustave. Izrađujemo studije, koncepcijska i idejna rješenja te idejne, glavne i izvedbene projekte kanalizacijskih mreža gradova i naselja sa pripadajućim građevinama.

PROMETNICE

Projektiramo cestovne prometnice sa kompletnom podzemnom infrastrukturom koja se polaže u cestovnom pojasu, cestovna čvorišta, parkirališta i sl.